Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Ana içeriğe atla

Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Yazılımlarla CBS Geliştirmek

Developing GIS With Free & Open Source Software

QGIS, OpenStreetMap, Drupal, GNU/Linux, PostGIS, GeoServer, Leaflet, ve Maplibre ile bir CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) yazılımı geliştirmek, coğrafi verilerle çalışan kuruluşlar, araştırmacılar ve bireyler için sayısız avantaj sunar. Bu araçlar coğrafi bilgileri yönetmek, işlemek, analiz etmek, görselleştirmek ve paylaşmak için kapsamlı bir çözüm sunarken, aynı zamanda farklı gereksinimleri karşılamak için özelleştirme ve ölçeklenebilirlik seçenekleri de sunar.

Sözü geçen bileşenlere sahip bir CBS yazılımı geliştirmenin bazı temel nedenleri şunlardır:

1. Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Yazılım: 

Bu araçlar özgür ve açık kaynak kodludur. Böylelikle yazılımın kaynak kodlarına, değişikliklerine ve uzantılarına kolay erişim sağlanır. Bu durum, topluluk içinde yenilikçiliği ve işbirliğini teşvik eder.

2. Uyumluluk ve Birlikte Çalışabilirlik: 

QGIS, PostGIS, GeoServer, Leaflet ve Maplibre birlikteliği, farklı CBS platformları ile bunlara ait veri formatları arasında sorunsuz veri alışverişi sağlayarak çeşitli yer-uzamsal uygulamalarla sorunsuz bir bütünleşmenin yolunu açar.

3. Ölçeklenebilir Altyapı: 

Arka uç olarak GNU/Linux ve PostgreSQL gibi açık kaynaklı yazılımları kullanan sistem, artan veri gereksinimlerini veya artan kullanıcı yüklerini karşılamak için kolayca ölçeklendirilebilir.

4. Esnek Lisanslama: 

Özgür ve açık kaynak lisansları (GNU GPL gibi) kullanma seçeneği, özellikle parlak fikirlerin korunması açısından çözümün kuruluşlar için güvenli olmasını sağlar.

5. Sağlam İşlevsellik: 

QGIS ve OpenStreetMap veri görselleştirme, düzenleme ve analiz için güçlü yetenekler sunar. Drupal, coğrafi verileri yönetmek ve düzenlemek için sağlam bir içerik yönetim sistemi sağlarken GeoServer ile Leaflet, haritaları web üzerinde sunmak ve görüntülemek için etkili araçlar sunar. Maplibre, etkileşimli harita geliştirme için güçlü bir JavaScript kütüphanesi sağlayarak işlevselliği genişletir.

6. Genişletilebilirlik: 

Bu araçların modüler mimarisi, belirli kullanım durumu gereksinimlerine uyacak şekilde özel eklentiler ve bütünleşmelerle, kolay genişletmeye olanak tanıyarak çeşitli yer-uzamsal zorlukların ele alınmasında çok yönlülük sağlar.

7. Topluluk Desteği: 

Yazılım yığınının sürekli geliştirilmesine ve iyileştirilmesine katkıda bulunan aktif bir geliştirici ve kullanıcı topluluğu ile araçların CBS teknolojisi alanındaki en son gelişmelerle güncel kalmasını sağlar.
 

QGIS, OpenStreetMap, Drupal, GNU/Linux, PostGIS, GeoServer, Leaflet ve Maplibre ile bir CBS yazılımı geliştirmek, birden fazla bileşenin entegre edilmesini içerir. İşte her bir bileşene göre ayrılmış temel bilgiler:

 1. QGIS (Masaüstü CBS):
  1. Kurulum ve Ayarlama: Masaüstü CBS geliştirme için QGIS'i yerel makinenize kurun.
  2. Veri İşleme: QGIS içinde yer-uzamsal verileri yüklemeyi, görselleştirmeyi ve manipüle etmeyi öğrenin.
  3. Analiz: QGIS araçlarını kullanarak yer-uzamsal analiz ve uzamsal sorgular gerçekleştirin.
  4. Stil Oluşturma: Veri katmanlarınız için harita sembolojisini ve kartografik görselleştirmeyi özelleştirin.
  5. Eklenti Geliştirme: QGIS işlevselliğini genişletmek için QGIS eklenti geliştirmeyi keşfedin.
 2. OpenStreetMap (OSM):
  1. Veri Erişimi: OpenStreetMap veri kaynaklarını ve harita verilerine erişim için API'leri tanıyın.
  2. Veri Katkısı: Harita özellikleri ekleyerek veya düzenleyerek OpenStreetMap topluluğuna nasıl katkıda bulunacağınızı öğrenin.
  3. Veri Aktarımı: Belirli bölgeler veya amaçlar için OSM verilerini çıkarmak için Overpass API veya Osmosis gibi araçları kullanın.
  4. Döşeme Sunucuları: Özel harita oluşturma ve şekillendirme için kendi OSM döşeme sunucunuzu kurmayı düşünün.
 3. Drupal (İçerik Yönetim Sistemi):
  1. Kurulum ve Yapılandırma: Drupal'ı GNU/Linux sunucunuza kurun ve CBS projeniz için yapılandırın.
  2. Yer-uzamsal Modüller: Mekansal verileri yönetmek ve görüntülemek için Drupal'i Geofield, OpenLayers veya Leaflet gibi yer-uzamsal modüllerle entegre edin.
  3. İçerik Modelleme: Yer-uzamsal ve uzamsal olmayan verileri depolamak ve ilişkilendirmek için içerik türleri ve alanlar tasarlayın.
  4. Kullanıcı Yönetimi: CBS verilerinin güvenliğini sağlamak için kullanıcı kimlik doğrulaması ve erişim kontrolü uygulayın.
 4. GNU/Linux (İşletim Sistemi):
  1. Sunucu Kurulumu: Uygun bir dağıtım seçerek (örn. Ubuntu, CentOS) GNU/Linux sunucunuzu yapılandırın ve güvenliğini sağlayın.
  2. Web Sunucusu: Drupal web sitenizi ve GeoServer'ınızı barındıracak bir web sunucusu (örn. Apache veya Nginx) kurun.
  3. Veritabanı Yönetimi: Yer-uzamsal veri depolama için PostGIS uzantılı PostgreSQL'i kurun.
 5. PostGIS (Yer-uzamsal Veritabanı):
  1. Veri Modelleme: CBS veri türlerini (örn. noktalar, çizgiler, çokgenler) barındırmak için mekansal veritabanı şemaları tasarlayın.
  2. Uzamsal Dizinleme: Sorgu başarım değerlerini iyileştirmek için uzamsal dizinler oluşturun.
  3. Veri Alma/ Verme: ogr2ogr gibi araçları kullanarak çeşitli formatlarda yer-uzamsal verileri içe ve dışa aktarın.
  4. Geoprocessing: Uzamsal çözümlemeler ve coğrafi veri işleme için PostGIS işlevlerini kullanın.
 6. GeoServer (Yer-uzamsal Sunucu):
  1. Kurulum ve Yapılandırma: GeoServer'ı GNU/Linux sunucunuza kurun ve veri kaynaklarını yapılandırın.
  2. Veri Yayını: PostGIS'ten GeoServer'a yer-uzamsal veri katmanları yayınlayın.
  3. Stil Oluşturma ve Semboloji: SLD (Styled Layer Descriptor) kullanarak harita katmanları için stil kuralları tanımlayın.
  4. Web Hizmetleri: OGC uyumlu web servislerini etkinleştirin.
  5. Güvenlik: CBS verilerinize erişimi kontrol etmek için GeoServer güvenlik ayarlarını uygulayın.
 7. Leaflet ve Maplibre (JavaScript Kütüphaneleri):
  1. Ön Yüz Geliştirme: Leaflet veya Maplibre kullanarak etkileşimli web haritaları ve uygulamaları geliştirin.
  2. Harita Tasarımı: Harita tasarımını, işaretçileri, açılır pencereleri ve alt haritaları özelleştirin.
  3. Veri Entegrasyonu: Drupal web sitenizi coğrafi verileri görüntülemek için Leaflet veya Maplibre ile bütünleştirin.
  4. Özelleştirme: Haritalarınıza özel işlevler ve etkileşimler eklemek için JavaScript ve Leaflet/Maplibre API'larini kullanın.

Bu bileşenleri etkili bir biçimde bütünleştirmek dikkatli bir planlama, geliştirme ve belgeleme gerektirir. Güvenlik ve uyumluluk gereksinimleriyle güncel kalmak için CBS yazılım yığınınızın bakımının iyi yapıldığından ve düzenli olarak güncellendiğinden emin olun.